" />

Athena Dickson

Athena Dickson

Product Description

Athena Dickson 160-R Rocker 19"W x 18"D x 40"H Pine Wormy Maple Oak Maple Call or Email for pricing

CODE: 160-R Rocker

Order or request more info

Share about Athena Dickson

Still haven't found what you're looking for?

We're so much more than a furniture store!
Contact Us Now!

Burk's Falls Location

705-382-2026
1036 North Pickerel Lake Road
Ontario, P0A 1C0

Hours:
Monday-Saturday: 9:00-5:00
Sunday: Closed

North Bay Location

705-478-8863
1500 Fisher St., North Bay
Ontario, P1B 2H3
(At the Northgate Square)

Hours: Monday-Friday: 9:30-9:00
Saturday: 9:30-6:00
Sunday: 11:00-5:00

Verner Location

705-594-1419
125 Gingras Road, Verner,
Ontario, P0H 2M0

Hours:
Monday-Saturday: 9:00-5:30
Sunday: 12:00-5:00